Koor

Inleiding en historie
Wognum kent al meer dan 100 jaar een rijke koortraditie. Het koor de Wognummers van Jacob Kwast, Willem Saal en Andries Magnée was in de 19e en begin 20e eeuw wereldberoemd. Bij het binnentreden van de 21e eeuw bleek deze traditie in andere vorm nog steeds te worden voortgezet en telde dit amper 6000 zielen tellende dorp 18 eigen koren.
Van de vele radio- en televisieoptredens en honderden concerten is het Westfries Mannenkoor nationaal, maar ook internationaal het meest bekend.
Op 20 november 1945 namen enkele notabelen en liefhebbers van koorzang het besluit om een gewestelijk mannenkoor op te richten. Het koor kreeg de naam De Verenigde Westfriese Zangers. De toenmalige burgemeester van Wognum, Jan Commandeur K.Az., werd de eerste voorzitter. De eerste dirigent was Jan Stam.
In de ledenvergadering van 28 juli 1971 werd onder voorzitterschap van Gerard van Ophem voorgesteld om de naam De Verenigde Westfriese Zangers te wijzigen in het meer aansprekende Westfries Mannenkoor.
Concertreizen werden gemaakt naar België, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije, Duitsland en Spanje. Andersom werd ook als gastheer opgetreden voor Franse, Bulgaarse, Amerikaanse, Poolse en Tjechische koren.

Literatuur: Het Westfries Mannenkoor, om zo te zegge... Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Westfries Mannenkoor 1945-1995 (een uitgave van het Westfries Mannenkoor).

De leden
Het koor telt anno 2019 vijfenvijftig zingende leden, waaronder 11 eerste tenoren, 19 tweede tenoren, 13 baritons en 12 bassen. Zij zijn afkomstig uit alle windstreken van Noord-Holland boven het IJ: van Wieringen en de Wieringermeer tot Heemskerk en van Alkmaar tot Bovenkarspel.

Solisten en gastsolisten
Uit eigen gelederen treedt Hans van Niekerk regelmatig als solist op. Ook Arjan Wiering, solist op de laatste CD's van het koor, was gedurende enkele jaren lid van dit koor. Zowel Hans van Niekerk als Arjan Wiering zijn te zien en te beluisteren geweest in het TV-programma Una voce Particolare.
Andere gastsolisten waren onder andere Hélène Versloot, Wilma Driessen, Ellen van Haaren, Lenny Kuhr, Madeline Bell, Gerard Groot, Iwan Rebroff, Jard van Nes, Marco Bakker, Frits Landesbergen, Henk Poort en Glennis Grace.

Het koor treedt ook geregeld op met het Vrouwenensemble "Westfrisia".

Waarom zingen de huidige leden bij het Westfries Mannenkoor?

Interviews
Arie Langedijk
Jan van Pijkeren
Joop van der Ros
Klaas Neuvel
Jacques van Diepen
Piet Langedijk.